Make your own free website on Tripod.com

trang ngay 30-4
Home | Biet kich du | Su bat cong voi mot dao quan.... | Nhung hy sinh cao ca.... | Giai doan Dan Viet dau thuong | Tong Thong Thieu ra di | Nhung Anh Hung Tuan Tiet | QLVNCH 1968-1975 | Van te chien si tran vong | Sanh Vi Tuong Tu Vi Than | To Quoc Vang khan tang... | Thang tu 29 ngay.... | Guong bat khuat | Giac tu mien Bac vo day | Gio Phut cuoi... | Trai cai tao | Nho Ngay 30-4 | TRANG CHINH DDDT

 VIỆT   NAM   CỌNG   HA          <>          TỔ   QUỐC   GHI   ƠN

Tổ Quốc vấng khăn tang...

30_4_75_16.jpg

tn11.jpg

tn3.jpg

toquocghionb.jpg

Mời qu vị nghe nhac :

 

Tổ Quốc Vấng  khăn tang !!!...

 

 

Tổ Quốc vấng khăn tang !

My che phủ đầu

Trn thnh phố thn yu

Xm lng thị trấn thn yu

Hng vạn nh ra tro ra khi, bốc cao trời

Hng vạn người dn khng cơm ,khng o, rt căm căm

Hng vạn người dn tay m tay bế bỏ qu nh 

Xa đất mẹ,xa xm xa nương

Xa gốc mạ,xa lũy tre xanh

Xa lũy tre xanh

hay ! hay !

Chiến tch giải  phng ho bnh cuả cộng n bn nước

L tay sai lũ Tu Nga

Người hy nhn trn bao thy xương mu của dn lnh

Người hy nhn trn con đ với xc chết phanh thy

Người hy nhn trn con sng tri xc chết lửng lờ

Trn gốc mạ,trn la trn nương ….

Trn ngi mả chen xc chen vai…

Chen xc chen vai……

 

Tồ Quốc vấng khăn tang !

My che phủ đầu

Trn thnh phố thn yu

Xm lng thị trấn thn  yu

Người hy nhn ln trn kia cao ngất lửa căm hờn

Ngưi hy nhn non sng ta tang tc dấu gươm đao

Người hy nhn qu hương ta đổ nt,vết bom đạn.

Xin ci mặt giy pht tiễn đưa

Xin ci mặt giy pht tiễn đưa

Giy pht tiễn đưa

Hin ngang,! hin ngang !

Ta giết Cộng sản bạo tn

Hỡi Hồn Thing sng ni

Đập tan cả lũ cuồng tham

 

Lời nguyện ny ta  ghi trn thp sng của căm hờn

Lời nguyền ny ta ghi trn xc chết cuả anh em

Lời nguyền ny ta ghi trn bia đ của mẹ gi

.

Xin ci mặt,một pht cho Anh !

Xin ci mặt một pht cho Em !

Xin ci mặt một pht cho Anh !

Xin ci mặt một pht cho Em !

Xin ci mặt ,một pht cho Anh !

Xin ci mặt một pht cho Em…..!!!

.

 

 

 

30_4_75_351.jpg

30_4_75_39.jpg

file0050.jpg

Trại t của Cộng sản

caitao1.jpg

tn10.jpg