Make your own free website on Tripod.com

trang ngay 30-4
Home | Biet kich du | Su bat cong voi mot dao quan.... | Nhung hy sinh cao ca.... | Giai doan Dan Viet dau thuong | Tong Thong Thieu ra di | Nhung Anh Hung Tuan Tiet | QLVNCH 1968-1975 | Van te chien si tran vong | Sanh Vi Tuong Tu Vi Than | To Quoc Vang khan tang... | Thang tu 29 ngay.... | Guong bat khuat | Giac tu mien Bac vo day | Gio Phut cuoi... | Trai cai tao | Nho Ngay 30-4 | TRANG CHINH DDDT

Giặc từ miền Bắc v đy bn tay dnh mu đồng bo

Giặc từ miền Bắc v đy

Qu vị hy nhn xem những hnh ảnh trong mun ngn hnh anh,dau thương tang tc,do Cộng Sản Bắc Việt gy ra,trong khi đ chng h ho giải phng Miền Nam ? !!!

tn10.jpg

30_4_75_39.jpg

tn11.jpg

30_4_75_37.jpg

tn5.jpg

Gương Anh Hng Bất khuất của QLVNCH

caitao1.jpg

Giặc từ miền Bắc v đy

 

 

Giặc từ miền Bắc v đy

Bn tay dnh mu dồng bo

Giặc từ miền Bắc v đy

Bn tay dnh mu anh em

Hận th đ chất cao lng ngườI

Hận th đ khắt su lng ti,.lng anh

Giặc từ miền Bắc v đy

Bm tay chm. giết hận th

Giăc từ miền Bắc v đy

Bn tay giết chc  hi tanh

Giặc th đỏ xăm lăng

Giặc th đỏ bạo tn

Giặc th đỏ giết hạI dn lnh

Đốt ph qu hương…

i ! vng Trị Thin, An Lộc

Vng  tam bin lửa mu

Từ vực su hận th

Dng mu đỏ da vng

Trn đất ngho nn

Đ đổ v ai

Việt giặc th đốt ph qu hương ta

Việt giặc th bắn giết đồng bo ta

Việt giặc th cn đ

Việt giặc th cn đ

Anh em ơi ! vng ln diệt bạo tn

Anh em ơi ! vng ln diệt bạo tn

Anh em ơi nưc  c cn

Ta ơi .ta phải cn.,

  Cn tự do th cn cơm no.

 

22gialongstreet.jpg

file0050.jpg

30_4_75_351.jpg

30_4_75_16.jpg

tn3.jpg